23. 10. 2010
kulturní místnost - Společenský dům BARTOVICE

Tituly a čekatelství:
    Nejlepší boxer výstavy, Nejlepší mladý boxer, ČKV (2), ČKJV (2), CACK, Vítěz třídy mladých

rozhodčí:
Zdzislaw Wajman / PL

Přihláška:
on-line

Přihláška a propozice k vytištění:
strana 1
strana 2

Uzávěrka přihlášek:
16.10.2010


Bartovice - mapa 1 Bartovice - mapa 2 Společenský dům Bartovice
 
Program: 08.00 přejímka psů
  10.00 posuzování
 
Výstavní poplatky pro vystavovatele z ČR: 400,- Kč za psa
  250,- Kč štěňata, dorost, veteráni
 
Příjem přihlášek: MVDr. Jaromír Špicera
  Na Stráni 36
  795 01    Rýmařov
  Tel. +420 606 713 324
  j.spicera@seznam.cz

Částku uhradit do data uzávěrky na účet 2082074028/5500, variabilní symbol je číslo zápisu psa v plemenné knize.

Veterinární ustanovení:
Psi z ČR musí mít platný očkovací průkaz nebo platný pas pro malá zvířata.
Musí být vakcinováni proti vzteklině v době minimálně 1 měsíc a maximálně 12 měsíců před datem konání výstavy.


<
   ©2010 ÚP Rychvald - BOXERKLUB České Republiky